Slovo ředitelkyVolby do školské rady 2016-2018

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004Sb, ve znění pozdějších předpisů a dále dle znění volebního řádu školské rady Masarykova klasického gymnázia, s.r.o., vydává ředitelka školy následující stanovy.
 

„Francophonie“

V rámci programu „Francophonie“ a ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze, máme možnost nabídnout studentům francouzštiny buď jednoroční studijní pobyt ve Francii, nebo tříleté gymnaziální studium ve Francii zakončené státní maturitní zkouškou, včetně zkoušky z českého jazyka a literatury. Francouzská maturita je nostrifikována MŠMT ČR.


Plnění programu Francophonie v České republice v rámci studia francouzského jazyka na naší škole

Studenti Masarykova klasického gymnázia se zúčastnili projektu vyhlášeného Francouzským institutem a Ministerstvem zahraničních věcí v Praze pod názvem "Concours de la Francophonie", ve kterém si ověřili své znalosti jak z francouzského jazyka, tak i z celé Francophonie.
 
V rámci programu „Frankophonie“ na naší škole je studium ve třídách septima a oktáva zaměřeno na požadavky úrovně B1,B2 dle učebnic ECHO JUNIOR. Niveau du carde européen commun de référence (CE CR), která též splňuje požadavky státní maturity z francouzského jazyka.
Plnění programu Francophonie v České republice v rámci studia francouzského jazyka na naší škole, které je zaměřeno na studenty kvarty
 
Masarykovo klasické gymnázium se účastní studijních programů, které pořádá le Ministére Affaires étrangéres et le Ministére de l´Education en collaboration avec l´Ambassade de France et les Ambassades des pays francophones représentés en Republique tchégue.
1.Concours de la Francophonie
2.Programme „ Un an en France“ – vybraní studenti mohou studovat jeden rok ve Francii a projít zkouškou „ Le bac francais“.
3. Konverzační soutěže ve francouzském jazyce 
 
Přejeme našim studentům hodně úspěchu v programu Francophonie v České republice a děkujeme paní profesorce Laštůvkové za příkladné vedení studentů.

Projekt „Excelence středních škol“
 
Masarykovo klasické gymnázium je partnerem projektu „Excelence středních škol“. Jedním z důležitých bodů programu je posílení zájmu a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách a zvyšovat tak vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.  Tento program zahrnuje mimo jiné i konverzační soutěže, tedy i Konverzační soutěže ve francouzštině a vztahuje se na krajské a republikové kolo v kategoriích B1 a B2.

MATURITA 2018
 


ZŠ Nerudova je bezbariérová

Městu Říčany se v polovině roku 2010 podařilo získat dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „ZŠ Nerudova – stavební úpravy a vybavení učeben“. Celková výše investice byla 9 934 288 Kč, z toho byla výše dotace 7 830 916 Kč. Došlo k rekonstrukci objektu ZŠ Nerudova, která se specializuje na vzdělávání zdravotně postižených. Obsahem rekonstrukce byly výměny rozvodů vody a kanalizace, otopné soustavy, zřízení nové střechy a zateplení objektu s cílem zlepšit celkové prostředí a vzhled objektu a v neposlední řadě se budova předělala na bezbariérový objekt. Součástí projektu bylo i vybavení učebny interaktivní tabulí a počítači, čímž se zkvalitnila výuka a rozšířila se kapacita školy pro mimoškolní vzdělávání. Rekonstrukce byla ukončena v září 2011. Smlouva k nahlednutí zde. 

Registrační číslo projektu:     
CZ.1.07/1.1.06/03.0075
Název projektu:                     
Rozvíjení žákovských kompetencí v rámci interaktivních projektů, jako vzdělávací strategie ve vyučování
Název příjemce podpory:    
Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o.,Táborská 1685, 251 01 Říčany
 

 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Začátek školního roku 2018/2019:
3. září 2018

Podzimní prázdniny:  
29.října a 30. října 2018

Vánoční prázdniny: 
22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny: 
1.února 2019

Jarní prázdniny: 
25. února – 3.března 2019

Velikonoční prázdniny: 
18. a 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny: 
29. červen 2019 – 1. září 2019

Začátek školního roku 2019/2020:
3.září 2019

Ředitelská volna školního roku 2018/2019::
31. říjen 2018
1. listopad 2018
2. listopad 2018

NOVINKY

projekt DĚTI DĚTEM

materiální zabezpečení  

výsledek výběrového řízení

leták

školení

další nové moduly z projektu "Děti dětem" jsou v sekci projekty