Školní řád/ŠVP


ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠVP A UČEBNÍ PLÁN

UČEBNÍ OSNOVY

EVALUACE

Dodatek č.1 k ŠVP


ŠKOLNÍ ŘÁD - (Novelizace platná od 1. září 2017)

ZDE JE K DISPOZICI NÁŠ ŠKOLNÍ ŘÁD


STIPENDIJNÍ ŘÁD - (Novelizace platná od 1. září 2015)

ZDE JE K DISPOZICI NÁŠ STIPENDIJNÍ ŘÁD


Informace k odpovědnosti...příloha č.1 školního řádu

ZDE JE K DISPOZICI


 

 

 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Začátek školního roku 2017/2018:
4. září 2017

Podzimní prázdniny:  
26.října a 27. října 2017

Vánoční prázdniny: 
23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny: 
2.února 2018

Jarní prázdniny: 
19. února – 25. února 2018

Velikonoční prázdniny: 
29. a 30. března 2018

Hlavní prázdniny: 
1. červenec 2018 – 31. srpna 2018

Začátek školního roku 2018/2019:
3.září 2018

Ředitelská volna školního roku 2017/2018::
29. září 2017
28. března 2018
7. května 2018

NOVINKY

projekt DĚTI DĚTEM

materiální zabezpečení  

výsledek výběrového řízení

leták

školení

další nové moduly z projektu "Děti dětem" jsou v sekci projekty