Školní řád/ŠVP


ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠVP A UČEBNÍ PLÁN

UČEBNÍ OSNOVY

EVALUACE

Dodatek č.1 k ŠVP


ŠKOLNÍ ŘÁD - (Novelizace platná od 1. září 2018)

ZDE JE K DISPOZICI NÁŠ ŠKOLNÍ ŘÁD


STIPENDIJNÍ ŘÁD - (Novelizace platná od 1. září 2015)

ZDE JE K DISPOZICI NÁŠ STIPENDIJNÍ ŘÁD


Informace k odpovědnosti...příloha č.1 školního řádu

ZDE JE K DISPOZICI


 

 

 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Začátek školního roku 2018/2019:
3. září 2018

Podzimní prázdniny:  
29.října a 30. října 2018

Vánoční prázdniny: 
22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny: 
1.února 2019

Jarní prázdniny: 
25. února – 3.března 2019

Velikonoční prázdniny: 
18. a 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny: 
29. červen 2019 – 1. září 2019

Začátek školního roku 2019/2020:
3.září 2019

Ředitelská volna školního roku 2018/2019::
31. říjen 2018
1. listopad 2018
2. listopad 2018

NOVINKY

projekt DĚTI DĚTEM

materiální zabezpečení  

výsledek výběrového řízení

leták

školení

další nové moduly z projektu "Děti dětem" jsou v sekci projekty