Projekty 

2006/2007 
   Masarykovo klasické gymnázium Říčany patří do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (škola soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické – environmentální výchovy do výuky i do celkového života školy ve smyslu Státního programu EVVO a metodického pokynu MŠMT.

        Úspěšně realizován. Certifikát

2006/2007    Projekt „Rekonstrukce sportovišť a rozšíření sportovních kapacit v Říčanech“
        Realizován pod záštitou Městského úřadu Říčany.

2008/2009  
  Projekt „Násilí“ - Projekt zaměřený na primární prevenci šikany a násilí obecně.
        Úspěšně realizován.

2008/2009    Projekt „Nástavba a dostavba klasického gymnázia Říčany“
        Nerealizován z důvodu neposkytnutí dotace.

2008/2009  
  Masarykovo klasické gymnázium Říčany je zapojeno do školního recyklačního
        programu „Recyklohraní“, pořádaného pod záštitou MŠMT.
        Úspěšně realizován.
Certifikát

2009/2010    Projekt „Šikana“ - je zaměřený na potlačení či vymýcení sociálně patologických jevů.
           Úspěšně realizován.

2010/2011    Projekt „Primární prevence patologických jevů.“
        Úspěšně realizován.

2011/2012    Projekt „Prevence agresivního chování studentů.“     

2011/2012   Naše škola se rozhodla pomoci nemocným dětem a zapojila se do celostátního charitativního projekt „ Hrajeme si se Sidusem.“ 
      Úspěšně realizován. Certifikát

2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017  Masarykovo klasické gymnázium Říčany patří do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (škola soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické – environmentální výchovy do výuky i do celkového života školy ve smyslu Státního programu EVVO a metodického pokynu MŠMT. Certifikát za rok 2012 
          Realizuje se. Certifikát za rok 2011                                 Certifikát za rok 2013 

2011/2012   Projekt „Rozvíjení žákovských kompetencí v rámci interaktivních projektů" projekt
       
Úspěšně realizován.

2012/2013  Masarykovo klasické gymnázium se rozhodlo podpořit denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami – MRAVENEČEK a zapojilo se do projektu s chráněnými dílnami Charity Opava. Více informací na www.charitaopava.cz
      Úspěšně realizován

2012/2013/2014/2015/2016/2017  Masarykovo klasické gymnázium je partnerem projektu „Excelence středních škol“. Jedním z důležitých bodů programu je posílení zájmu a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách a zvyšovat tak vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.  Tento program zahrnuje mimo jiné i konverzační soutěže, tedy i Konverzační soutěže ve francouzštině a vztahuje se na krajské a republikové kolo v kategoriích B1 a B2. Více informací www.exelence.nidm.cz              
           Realizuje se. 

2013/2014/2015/2016  Masarykovo klasické gymnázium spolupracuje s Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze na výzkumném projektu „Styly učení ve fyzice“. Cílem tohoto projektu je zmapovat, jakým způsobem se žáci fyziku učí, jejich přístup k učení a učební strategie. Více na http://kdf.mff.cuni.cz/
       Realizuje se.

2013/2014/2015/2016/2017 Naše gymnázium se v letošním školním roce zapojilo do organizace projektu „Žákovské zastupitelstvo“. Žáci se dozvědí více o práci města a městského úřadu, naučí se komunikovat o věcech veřejných. http://info.ricany.cz/mesto/zakovske-zastupitelstvo  

2015/201/2017 MKG jako hostitelská škola zahraničních studentů Chcete poznat jinou kulturu a přitom zůstat v Česku? Pozvěte si domů studenta ze zahraničí! Nabourejte stereotyp, seznamte se s novou kulturou a jazykem. Získáte nového člena rodiny a jedinečné zážitky. Staňte se AFS hostitelskou rodinou i vy! Více informací zde http://www.afs.cz/hostitelsky-program/proc-hostit/.

2016/2017 Děti MKG dětem Říčan informace


MODULY KE STAŽENÍ:

► BIOLOGIE          

1. ekosystém

2. metodika

3. pracovní list


► ČESKÝ JAZYK

1. metodika

2. jazykový rozbor 1

3. jazykový rozbor 2

4. jazykový rozbor 3

5. jazykový rozbor 4

6. jazykový rozbor 5

7. jazykový rozbor 6

8. jazykový rozbor 7

9. jazykový rozbor 8


► DĚJEPIS

1. II. světová válka

2. metodika

3. pracovní list

4. text 1

5. text 2

6. text 3


► CHEMIE

1. druhy směsí

pracovní list - druhy směsí

2. dělení směsí

pracovní list - dělení směsí

3. koncentrace roztoků

pracovní list - koncentrace roztoků


► MATEMATIKA

1. procenta

2. metodika

3. pracovní list


► ZEMĚPIS

1. hydrologický cyklus

2. metodika

3. pracovní list - části hydrosféry

4. pracovní list - koloběh vody


 LITERATURA

1. staré biblické příběhy

2. metodika

3. pracovní list


 NĚMECKÝ JAZYK

1. essen und trinken

2. freundchaft

3. metodika


 ANGLICKÝ JAZYK

1. food

2. friends


 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. vliv jednotlivce na životní prostředí

2. metodika

3. pracovní list - co je moje životní prostředí ?

4. pracovní list - ekologická stopa

5. pracovní list - interaktivní obchod

 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Začátek školního roku 2017/2018:
4. září 2017

Podzimní prázdniny:  
26.října a 27. října 2017

Vánoční prázdniny: 
23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny: 
2.února 2018

Jarní prázdniny: 
19. února – 25. února 2018

Velikonoční prázdniny: 
29. a 30. března 2018

Hlavní prázdniny: 
1. červenec 2018 – 31. srpna 2018

Začátek školního roku 2018/2019:
3.září 2018

Ředitelská volna školního roku 2017/2018::
29. září 2017
28. března 2018
7. května 2018

NOVINKY

projekt DĚTI DĚTEM

materiální zabezpečení  

výsledek výběrového řízení

leták

školení

další nové moduly z projektu "Děti dětem" jsou v sekci projekty