Projekty

2011-2019 Masarykovo klasické gymnázium Říčany patří do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (škola soustavně usiluje o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické – environmentální výchovy do výuky i do celkového života školy ve smyslu Státního programu EVVO a metodického pokynu MŠMT.
          Realizuje se.     

2006/2007    Projekt „Rekonstrukce sportovišť a rozšíření sportovních kapacit v Říčanech“
        Realizován pod záštitou Městského úřadu Říčany.

2008/2009  
  Projekt „Násilí“ - Projekt zaměřený na primární prevenci šikany a násilí obecně.
        Úspěšně realizován.

2008/2009    Projekt „Nástavba a dostavba klasického gymnázia Říčany“
        Nerealizován z důvodu neposkytnutí dotace.

2008/2009  
  Masarykovo klasické gymnázium Říčany je zapojeno do školního recyklačního
        programu „Recyklohraní“, pořádaného pod záštitou MŠMT.
        Úspěšně realizován.
Certifikát

2009/2010    Projekt „Šikana“ - je zaměřený na potlačení či vymýcení sociálně patologických jevů.
           Úspěšně realizován.

2010/2011    Projekt „Primární prevence patologických jevů.“
        Úspěšně realizován.

2011/2012    Projekt „Prevence agresivního chování studentů.“     

2011/2012   Naše škola se rozhodla pomoci nemocným dětem a zapojila se do celostátního charitativního projekt „ Hrajeme si se Sidusem.“ 
      Úspěšně realizován. Certifikát                       

2011/2012   Projekt „Rozvíjení žákovských kompetencí v rámci interaktivních projektů" projekt
       
Úspěšně realizován.

2012/2013  Masarykovo klasické gymnázium se rozhodlo podpořit denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami – MRAVENEČEK a zapojilo se do projektu s chráněnými dílnami Charity Opava. Více informací na www.charitaopava.cz
      Úspěšně realizován

2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018  Masarykovo klasické gymnázium je partnerem projektu „Excelence středních škol“. Jedním z důležitých bodů programu je posílení zájmu a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách a zvyšovat tak vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.  Tento program zahrnuje mimo jiné i konverzační soutěže, tedy i Konverzační soutěže ve francouzštině a vztahuje se na krajské a republikové kolo v kategoriích B1 a B2. Více informací www.exelence.nidm.cz    

„Francophonie“

V rámci programu „Francophonie“ a ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze, máme možnost nabídnout studentům francouzštiny buď jednoroční studijní pobyt ve Francii, nebo tříleté gymnaziální studium ve Francii zakončené státní maturitní zkouškou, včetně zkoušky z českého jazyka a literatury. Francouzská maturita je nostrifikována MŠMT ČR

Plnění programu Francophonie v České republice v rámci studia francouzského jazyka na naší škole

Studenti Masarykova klasického gymnázia se zúčastnili projektu vyhlášeného Francouzským institutem a Ministerstvem zahraničních věcí v Praze pod názvem "Concours de la Francophonie", ve kterém si ověřili své znalosti jak z francouzského jazyka, tak i z celé Francophonie.
 V rámci programu „Frankophonie“ na naší škole je studium ve třídách septima a oktáva zaměřeno na požadavky úrovně B1,B2 dle učebnic ECHO JUNIOR. Niveau du carde européen commun de référence (CE CR), která též splňuje požadavky státní maturity z francouzského jazyka.
Plnění programu Francophonie v České republice v rámci studia francouzského jazyka na naší škole, které je zaměřeno na studenty kvarty
 
Masarykovo klasické gymnázium se účastní studijních programů, které pořádá le Ministére Affaires étrangéres et le Ministére de l´Education en collaboration avec l´Ambassade de France et les Ambassades des pays francophones représentés en Republique tchégue.
1.Concours de la Francophonie
2.Programme „ Un an en France“ – vybraní studenti mohou studovat jeden rok ve Francii a projít zkouškou „ Le bac francais“.
3. Konverzační soutěže ve francouzském jazyce 
 
Přejeme našim studentům hodně úspěchu v programu Francophonie v České republice a děkujeme paní profesorce Laštůvkové za příkladné vedení studentů.
 Masarykovo klasické gymnázium je partnerem projektu „Excelence středních škol“. Jedním z důležitých bodů programu je posílení zájmu a motivaci žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách a zvyšovat tak vědomostní úroveň žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.  Tento program zahrnuje mimo jiné i konverzační soutěže, tedy i Konverzační soutěže ve francouzštině a vztahuje se na krajské a republikové kolo v kategoriích B1 a B2.

Realizuje se. 

2013/2014/2015/2016  Masarykovo klasické gymnázium spolupracuje s Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze na výzkumném projektu „Styly učení ve fyzice“. Cílem tohoto projektu je zmapovat, jakým způsobem se žáci fyziku učí, jejich přístup k učení a učební strategie. Více na http://kdf.mff.cuni.cz/
       Realizuje se.

2013/2014/2015/2016/2017/2018 Naše gymnázium se v letošním školním roce zapojilo do organizace projektu „Žákovské zastupitelstvo“. Žáci se dozvědí více o práci města a městského úřadu, naučí se komunikovat o věcech veřejných. http://info.ricany.cz/mesto/zakovske-zastupitelstvo  

2015-2019 MKG jako hostitelská škola zahraničních studentů Chcete poznat jinou kulturu a přitom zůstat v Česku? Pozvěte si domů studenta ze zahraničí! Nabourejte stereotyp, seznamte se s novou kulturou a jazykem. Získáte nového člena rodiny a jedinečné zážitky. Staňte se AFS/Rotary Youth Exchange hostitelskou rodinou i vy! Více informací zde http://www.afs.cz/hostitelsky-program/proc-hostit/.
https://www.rotary.org/en/our-programs/youth-exchanges

2016/2017 Děti MKG dětem Říčan informace

Pomoc české škole v rumunském Banátu
MKG se zapojilo do akce na pomoc české škole v Rumunsku více zde

 

 

projekt „Rozvíjení žákovských kompetencí v rámci interaktivních projektů" viz projekt.

 

MODULY KE STAŽENÍ:

► BIOLOGIE          

1. ekosystém

2. metodika

3. pracovní list


► ČESKÝ JAZYK

1. metodika

2. jazykový rozbor 1

3. jazykový rozbor 2

4. jazykový rozbor 3

5. jazykový rozbor 4

6. jazykový rozbor 5

7. jazykový rozbor 6

8. jazykový rozbor 7

9. jazykový rozbor 8


► DĚJEPIS

1. II. světová válka

2. metodika

3. pracovní list

4. text 1

5. text 2

6. text 3


► CHEMIE

1. druhy směsí

pracovní list - druhy směsí

2. dělení směsí

pracovní list - dělení směsí

3. koncentrace roztoků

pracovní list - koncentrace roztoků


► MATEMATIKA

1. procenta

2. metodika

3. pracovní list


► ZEMĚPIS

1. hydrologický cyklus

2. metodika

3. pracovní list - části hydrosféry

4. pracovní list - koloběh vody


 LITERATURA

1. staré biblické příběhy

2. metodika

3. pracovní list


 NĚMECKÝ JAZYK

1. essen und trinken

2. freundchaft

3. metodika


 ANGLICKÝ JAZYK

1. food

2. friends


 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. vliv jednotlivce na životní prostředí

2. metodika

3. pracovní list - co je moje životní prostředí ?

4. pracovní list - ekologická stopa

5. pracovní list - interaktivní obchod

 


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Začátek školního roku 2018/2019:
3. září 2018

Podzimní prázdniny:  
29.října a 30. října 2018

Vánoční prázdniny: 
22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny: 
1.února 2019

Jarní prázdniny: 
25. února – 3.března 2019

Velikonoční prázdniny: 
18. a 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny: 
29. červen 2019 – 1. září 2019

Začátek školního roku 2019/2020:
3.září 2019

Ředitelská volna školního roku 2018/2019::
31. říjen 2018
1. listopad 2018
2. listopad 2018

NOVINKY

projekt DĚTI DĚTEM

materiální zabezpečení  

výsledek výběrového řízení

leták

školení

další nové moduly z projektu "Děti dětem" jsou v sekci projekty