Pedagogové

jméno zkratka vzdělání vyučuje předměty
Mgr. Vojtěchová Božena  Vo PedF UK M
Mgr. Bimková Marie  Bi PedF UK Aj
PhDr. Hemelík Martin  H HTF UK OSZ, D, Ivt
Mgr. Hervert Vilibald  Her FTVS UK Tv
Mgr. Daniček Šimon   D FF UK, PedF UK Aj
Ing. Sabelová Jarmila  Sab VŠCHT Pardubice Ch
 Červený Květoslav   Če Konzervatoř Praha Hv
 Laštůvková  Eva  L ZŠP Fj
Mgr. Mrůzková Helena BA. Mr AAColl. , FHS UK, PedF UK Aj
Mgr. Náprstek Petr  PřF UK B, Z, Tv
Mgr. Růžička Jiří  R HÚ a PF JU Nj, D, Du
Mgr. Skala Lubomír  Sk PřF UK Z, Ch, TV, Žpč
 Sloupová Eva  Sl MFF UK M
Mgr. Štumpf Bedřich  Š FTVS UK Tv, Vo, Vkz, Sp
Ing.  Valčeková Ingrid  V VŠE, PedF UK Aj
Mgr. Kottová Monika  Ko FF UK Nj
Mgr. Makovcová Šárka   M PedF UK Čj, Vv
Mgr. Chládková Magdalena   Ch PedF UK Čj
Ing. Janoušek Václav  J VŠCHT, PedF UK M, Fy, Pslt
Ing.  Staněk Matouš  St ČVUT, studující PedF M, IKT
Mgr. Špalek Matěj  Šp studující PedF UK Čj, Fj, Tv
 Blengino Eduardo Adrian BA. Bl University of California Aj
Mgr. Shrbená Barbora   Sh PřF UP Ch


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Začátek školního roku 2017/2018:
4. září 2017

Podzimní prázdniny:  
26.října a 27. října 2017

Vánoční prázdniny: 
23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny: 
2.února 2018

Jarní prázdniny: 
19. února – 25. února 2018

Velikonoční prázdniny: 
29. a 30. března 2018

Hlavní prázdniny: 
1. červenec 2018 – 31. srpna 2018

Začátek školního roku 2018/2019:
3.září 2018

Ředitelská volna školního roku 2017/2018::
29. září 2017
28. března 2018
7. května 2018

NOVINKY

projekt DĚTI DĚTEM

materiální zabezpečení  

výsledek výběrového řízení

leták

školení

další nové moduly z projektu "Děti dětem" jsou v sekci projekty