Pedagogové

jméno zkratka vzdělání vyučuje předměty
Mgr. Vojtěchová Božena  Vo PedF UK M
Mgr. Bimková Marie  Bi PedF UK Aj
PhDr. Hemelík Martin  H HTF UK OSZ, D, Ivt
Mgr. Žižková Marie  Ž PedF UK Čj
Mgr. Daniček Šimon   D FF UK, PedF UK Aj
Ing. Sabelová Jarmila  Sab VŠCHT Pardubice Ch
 Červený Květoslav   Če Konzervatoř Praha Hv
 Laštůvková  Eva  L ZŠP Fj
Mgr. Mrůzková Helena BA. Mr AAColl. , FHS UK, PedF UK Aj
Mgr. Náprstek Petr  PřF UK B, Z, Tv
Mgr. Růžička Jiří  R HÚ a PF JU Nj, D, Du
Mgr. Skala Lubomír  Sk PřF UK Z, Ch, TV, Žpč
 Sloupová Eva  Sl MFF UK M
Mgr. Štumpf Bedřich  Š FTVS UK Tv, Vo, Vkz, Sp
Ing.  Valčeková Ingrid  V VŠE, PedF UK Aj
Mgr. Kottová Monika  Ko FF UK Nj
Mgr. Makovcová Šárka   M PedF UK Čj, Vv
RNDr. Kundrátová Karolína PhD. K MFF UK M, Fy
Ing.  Staněk Matouš  St ČVUT, studující PedF M, IKT
Mgr. Špalek Matěj  Šp studující PedF UK Čj, Fj, Tv
 Blengino Eduardo Adrian BA. Bl University of California Aj
Mgr. Shrbená Barbora   Sh PřF UP Ch


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Začátek školního roku 2018/2019:
3. září 2018

Podzimní prázdniny:  
29.října a 30. října 2018

Vánoční prázdniny: 
22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

Pololetní prázdniny: 
1.února 2019

Jarní prázdniny: 
25. února – 3.března 2019

Velikonoční prázdniny: 
18. a 19. dubna 2019

Hlavní prázdniny: 
29. červen 2019 – 1. září 2019

Začátek školního roku 2019/2020:
3.září 2019

Ředitelská volna školního roku 2018/2019::
31. říjen 2018
1. listopad 2018
2. listopad 2018

NOVINKY

projekt DĚTI DĚTEM

materiální zabezpečení  

výsledek výběrového řízení

leták

školení

další nové moduly z projektu "Děti dětem" jsou v sekci projekty